Gelukkig ben je niet alleen

Wat maakt een mens gelukkig? Koekjes? Rijkdom? Holland’s Got Talent? Nope, luidt het antwoord van de wetenschap, het zijn onze sociale banden die het bed delen met ons geluk.

Vanuit evolutionair perspectief is dit misschien niet zo’n vreemd antwoord. Samenwerking en sociale cohesie zijn cruciaal geweest voor onze overlevingskansen. We hebben elkaar niet alleen nodig voor onze voedselvoorziening, ook voor het grootbrengen van ons kroost is het bundelen van krachten van levensbelang. En Moeder Natuur zet ons aan tot handelingen die van levensbelang zijn door de uitvoer ervan te belonen met een gevoel van bevrediging. Het gehoor geven aan onze diepgewortelde drang naar sociale verbondenheid vinden we wellicht daarom – evenals ons volstoppen met koekjes – prettig aanvoelen.

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt deze zienswijze. Van alle mogelijke dagelijkse activiteiten vinden we socializen en intimiteit het fijnst.1 Bij heel gelukkige mensen blijkt de gemeenschappelijke deler dat ze allemaal een rijk sociaal netwerk hebben, weinig alleen zijn en bijna allemaal een lange stabiele relatie hebben.2 Andersom zien we bij mensen die zich eenzaam voelen veel vaker depressies, angststoornissen, een zwakker immuunsysteem, of andere niet bijster geluksverhogende pathologieën.3 Het CBS rapport over welzijn in Nederland bevestigt dat mensen met een relatie en een sterk sociaal netwerk zich gelukkiger voelen dan mensen die dit niet hebben.4 Daarbovenop is er nog het beroemde Harvard onderzoek dat al in de jaren 30 is begonnen. Het is het langstlopende onderzoek in de geschiedenis van de mensheid en ook uit dit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het sociale netwerk de grootste samenhang vertoont met hoe gelukkig iemand is.5

Al met al genoeg redenen om te geloven dat onze diepgewortelde drang naar verbondenheid intiem gelinkt is met geluk. Oftewel: geef je moeder nog een extra knuffel, bel je verre neef weer eens op en kus je geliefde alsof het de eerste keer is. Heb elkander lief en wees gelukkig.

 


 

1) Kahneman, D., Krueger, A. B., Schkade, D. A., Schwarz, N., & Stone, A. A. (2004). A survey method for characterizing daily life experience: The day reconstruction method. Science, 306, 1776-1780.

2) Diener, E., & Seligman, M. E. P. (2002). Very happy people. Psychological Science, 13, 80 – 83.

3) Heinrich, L. M., Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness: A literature review. Clinical Psychology Review. 26: 295-718.

4) CBS (2015), Welzijn in Nederland 2015. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen.

5) Vaillant, G. E., Vaillant, C. O. (1990), Natural History of Male Psychological Health, XII: A 45-Year Study of Predictors of Successful Aging at Age 65, The American Journal of Psychiatry, 147.1: 31-7.