Dankbaar voor geluk

In de jaren negentig pleitte psycholoog Martin Seligman voor een fundamentele verschuiving in de psychologie. Naast het genezen van de ‘zieke’ geest zou de psychologie zich meer moeten gaan richten op hoe een ‘gezonde’ geest zich verder kan ontwikkelen. Onder aanvoering van Seligman en zijn collega’s groeide dit gedachtegoed uit tot een nieuwe stroming in de psychologie, namelijk positieve psychologie. Deze tak van wetenschap onderzoekt de componenten van een gelukkig en betekenisvol leven en de effectiviteit van interventies om de mens tot bloei te laten komen. Een terugkerend onderwerp hierbij is ‘dankbaarheid’.

Dankbare mensen – mensen die hoog scoren op de door Mike McCullough ontwikkelde dankbaarheidsschaal1 – blijken gemiddeld gezien heel gelukkig te zijn.2 En niet alleen heel gelukkig. Zij blijken ook behulpzaam, sociaal, vergevingsgezind, en prettig in de omgang te zijn, en meer tevreden met hun leven en hun relatie dan minder dankbare mensen.3 En als klap op de vuurpijl hebben dankbare mensen over het algemeen een lagere bloeddruk, minder stress, en minder vaak depressies en angstaanvallen.4  

Mede met steun van de John Templeton Foundation zijn er legio studies gedaan om een mogelijk causaal verband tussen dankbaarheid en geluk aan te tonen. In dit soort studies proberen de onderzoekers de dankbaarheid van de proefpersonen te vergroten door hen een dagboek te laten bijhouden. En dan niet zomaar een dagboek, maar een dagboek enkel en alleen gericht op gebeurtenissen waar je dankbaar voor bent. ‘Lief dagboek, dankzij die ongelukkige valpartij vanochtend hoef ik niet mee naar mijn schoonouders en kan ik lekker Game of Thrones kijken in bed’ of ‘Lang leve global warming! Eindelijk milde winters in Nederland’. Voor en na het onderzoek wordt het geluk van de deelnemer gemeten en afgezet tegen een controlegroep die geen dagboek bijhoudt dan wel een neutraal dagboek. Ook uit deze onderzoeken komt een arsenaal aan positieve veranderingen naar boven voor de dankbaren. Ze boden frequenter hun hulp aan, hadden meer energie en minder last van fysieke klachten, en ze waren vaker enthousiast, hoopvoller en dikwerf tevreden met hun leven.5 Een wondermiddel welhaast! Maar op wat voor manier zou dankbaarheid dan je geluk kunnen vergroten?

Ten eerste kan dankbaarheid onze sociale banden versterken. Sociale banden zijn voornamelijk gebaseerd op een systeem van wederkerigheid en het tonen van dankbaarheid houdt die wederkerigheid in stand. Sterke sociale banden zijn een cruciale component van een gelukkig leven.6 Maar dankbaarheid kan ook op een andere manier ons geluksgevoel versterken. Door bewust met een dankbare lens naar de wereld te kijken vallen de goede dingen des levens ons meer op. We nemen ze dan niet langer voor lief, maar koesteren ze. Ons wereldbeeld wordt positiever. Wanneer we ons realiseren dat een ander iets aardigs voor ons heeft gedaan dan vergroot dat ook onze zelfwaardering. Kennelijk ben je het waard om geholpen te worden… Althans, dit zijn de bestaande theorieën om te verklaren hoe dankbaarheid een mens gelukkig kan maken.7 Bedenk gerust je eigen theorie. Zie dankbaarheid in elk geval niet als een keer ‘dank je’ murmelen, om te laten zien dat je fatsoenlijk bent opgevoed. Nee. Het gaat om de mindset. Stilstaan bij de dingen die het leven je gegeven heeft of hoe andere mensen – zonder dat het nodig was – je geholpen hebben. Je realiseren dat je het niet alleen had kunnen doen. Dankbaarheid. Niet alleen de moeder van alle deugden maar nu ook de vader van geluk!


1) Emmons, R. A., McCullough, M. E., & Tsang, J. (2003). The assessment of gratitude. In S. J. Lopez and C. R. Snyder (Eds.). Handbook of positive psychology assessment (pp. 327-341). Washington, DC: American Psychological Association.

2) Wood , A.M. , Froh , J.J. , & Geraghty , A.W.A. ( 2010 ). Gratitude and well-being: A review and theoretical orientation . Clinical Psychology Review, 30 , 890 – 905

3) Algoe , S. B. , Haidt , J. , & Gable , S. L. ( 2008 ). Beyond reciprocity: Gratitude and relationships in everyday life . Emotion, 8, 425 – 429.

Bartlett , M.Y. , & DeSteno , D. ( 2006 ). Gratitude and prosocial behavior: Helping when it costs you . Psychological Science, 17 , 319 – 325 .

Mikulincer , M. , Shaver , P. R. , & Slav , K. ( 2006 ). Attachment, mental representations of others, and interpersonal gratitude and forgiveness within romantic relationships . In M. Mikulincer & G. S. Goodman (Eds.), Dynamics of romantic love (pp. 191 – 215 ). New York : Guilford.

4) Shipon , R. W. ( 2007 ). Gratitude: Effect on perspectives and blood pressure of inner-city AfricanAmerican hypertensive patients . Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 68 (3–B) , 1977.

Wood, A., Maltby, J., Gilletr, R., Linley R., Joseph, S. (2008). The role of gratitude in the development of social support, stress, and depression: Two longitudinal studies. Journal of Research in Personality, 42, 854-871.

5) Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: Experimental studies of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 377-389.

Froh , J. J. , Sefi ck , W. J. , & Emmons , R. A. ( 2008 ). Counting blessings in early adolescents: An experimental study of gratitude and subjective well-being . Journal of School Psychology, 46, 213–233.

6) Vaillant, G. E., Vaillant, C. O. (1990), Natural History of Male Psychological Health, XII: A 45-Year Study of Predictors of Successful Aging at Age 65, The American Journal of Psychiatry, 147.1: 31-7.

7) Emmons, R. A., & Mishra, A. (2012). Why gratitude enhances well-being: What we know, what we need to know. In Sheldon, K., Kashdan, T., & Steger, M.F. (Eds.) Designing the future of positive psychology: Taking stock and moving forward. New York: Oxford University Press.